Welkom bij Top Opleidingsplaatsen.


TOP Opleidingsplaatsen stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van VWS een toewijzingsvoorstel  op voor de toekenning van een beschikbaarheidsbijdrage voor de instroomplaatsen van de  medische vervolgopleidingen  gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog  en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

Recent nieuws


Nieuwsbrief 14 juni 2019

Niewsbrief 14 juni 2019 VWS stelt extra plaatsen ter beschikking voor de opleidingen GZ-psycholoog VWS heeft besloten de gelden die vrijkomen doordat de behoefte aan KP plaatsen kleiner is dan...

Lees verder

Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads