Welkom bij Top Opleidingsplaatsen.


TOP Opleidingsplaatsen stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van VWS een toewijzingsvoorstel  op voor de toekenning van een beschikbaarheidsbijdrage voor de instroomplaatsen van de  medische vervolgopleidingen  gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog  en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

Nieuwsbrief 1 november 2019

Voor de toewijzing 2020 zijn 119 plaatsen overgeheveld van KP naar de opleiding GZ-psycholoog. Zowel voor de opleiding Gz-psycholoog als PT was de behoefte groter dan het aantal beschikbare plaatsen....

Lees verder

Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads