Welkom bij Top Opleidingsplaatsen.


TOP Opleidingsplaatsen stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van VWS een toewijzingsvoorstel  op voor de toekenning van een beschikbaarheidsbijdrage voor de instroomplaatsen van de  medische vervolgopleidingen  gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog  en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

Recent nieuws


Nieuwsbrief 15 februari 2019

Voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van de geïnventariseerde gegevens  zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO Zuid, RINO Groep, RINO Amsterdam, RCSW,  Opleidingsinstituut  PPO, Cure &...

Lees verder

Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads