TOP Opleidingsplaatsen

Een korte introductie over TOP Opleidingsplaatsen:

Op grond van het formele kader (Wet- en regelgeving, Spelregeldocument VWS, Bestuurlijk Akkoord) stelt TOP een procedure (het zgn. toewijzingsprotocol) op om te komen tot een verdeling van de gesubsidieerde plaatsen voor de (medische) vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en verpleegkundig specialist ggz. De stichting TOP voert de procedure vervolgens uit.

Het Capaciteitsorgaan raamt de benodigde aantallen professionals en adviseert hierover aan VWS.
VWS bepaalt in het voorjaar de ruimte aan plaatsen die gesubsidieerd opgeleid kunnen gaan worden; de praktijkopleidingsinstellingen geven hun wensen aan, TOP maakt het voorstel. TOP biedt het voorstel aan aan VWS, dat hierover een besluit neemt.

Op basis van dit besluit kunnen de instellingen met een toewijzing subsidie aanvragen. De NZa verzorgt het verdere financiƫle traject.