Toewijzingen


Het definitief toewijzingsvoorstel is 20 juli 2018 tot stand gekomen en op 24 juli gecommuniceerd naar het ministerie van VWS.

Praktijkinstellingen kunnen informatie terugvinden aan de hand van hun TPID nummer.

Gebruik dit formulier om een klacht in te dienen over het concept - definitief toewijzingsvoorstel

Zienswijzeformulier 2019.

Spelregeldocument 2019.

Instroomplaatsen VWS 2019.

Toewijzingsprotocol.

(dit document is nog niet beschikbaar en wordt na vaststelling gepubliceerd).

Concept tijdspad 2019.

Formulieren


Gebruik dit formulier om een zienswijze voor 2019 door te geven.

Gebruik dit formulier om uw sector aan ons door te geven.

Gebruik dit formulier om een klacht in te dienen over het concept - definitief toewijzingsvoorstel

Gebruik dit formulier om uw HOV bij samenwerking samen te voegen

Gebruik dit formulier om uw HOV te splitsen na beëindiging samenwerking

Nieuwsberichten
Algemene documenten