Algemene informatie

In deze sectie treft u een aantal relevante documenten aan betreffende TOP-opleidingsplaatsen

Sectorformulier

Besluiten n.a.v. herijking toewijzingsvoorstel

Wie doet wat bij de beschikbaarheidbijdrage

Evaluatie toewijzingsprotocol TOP-Opleidingsplaatsen 2016

Een verklaring voor instelling dieĀ alleen ggz-zorg verlenen aan jongeren tot 18 jaar

verklaring Jeugd GGz

De beleidsvisie

Beleidsvisie TOP-opleidingsplaatsen

Een viertal opdrachten aan zoals die zijn opgesteld naar aanleiding van de werkconferentie bij de oprichting van TOP-opleidingsplaatsen op 4 december 2014.

1. Opdracht met betrekking tot evenwichtige verdeling van instroom vanuit de bGGZ en sGGZ

2. Opdracht met betrekking tot uitgangspunten en benodigde data voor het toewijzingsproces

3. Opdracht met betrekking tot de kwaliteit van opleiden

4. Opdracht met betrekking tot de organisatie structuur voor kleine werkgevers