Links

 

GGZ Nederland     Brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

LVvP    Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten

NIP    Nederlands Instituut van Psychologen

V&VN         Vereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden Nederland

NVO     Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

NVP     Nederlandse vereniging voor Psychotherapie

NVGZP  Nederlandse vereniging van GZ-psychologen

VGN     Vereniging gehandicaptenzorg Nederland

NVZ      Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NFU     Nederlandse Federatie van Universitair medische centra

Actiz    Organisatie van zorgondernemers in de verpleeghuis- en thuiszorg

FGzPt   Federatie van gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten

NZa      Nederlandse Zorgautoriteit

Capaciteitsorgaan   Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen

VWS      Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Opleidingsinstelling voor opleiding en  scholing in de GGZ

GGZVS

RINO Groep

RINO Noord Holland

Radboudcentrum Sociale wetenschappen

Opleidingsinstituut PPO

RINO Zuid