Bestuur

Bestuur TOP-opleidingsplaatsen

Het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen  bestaat uit vertegenwoordigers van praktijkopleidingsinstellingen (brancheverenigingen) en beroepsverenigingen aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. Slagvaardigheid en eenvoud zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De kennis en deskundigheid van bestuursleden op het opleidingsdossier is van belang voor een goed functionerend bestuur. Leidend voor het functioneren van het bestuur is het afwegen van de gezamenlijke belangen, niet het behartigen van individuele belangen.

Het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen bestaat uit de volgende personen.

 

De heer drs. Don Olthof, onafhankelijk voorzitter.

De hoofdfunctie die de heer Olthof op het moment bekleedt  is programmavoorzitter Zinnige Zorg GGZ bij het Zorginstituut Nederland. Daarnaast bekleedt hij nevenfuncties als lid van de Raad van Advies Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen en als secretaris/penningmeester bij Preventie en Innovatie in de gezondheidszorg (SPIG). Hij heeft in het verleden beleids– en bestuursfuncties vervuld in de verslavingszorg in Gelderland. Tot 2016 was hij voorzitter Stichting Praktijkopleidingen Oost-Nederland (instituut voor postdoctorale opleidingen voor gezondheids-, klinische psychologen en psychotherapeuten aan de Radboud Universiteit Nijmegen).

 

Mevrouw drs. Ria Mous

Mevrouw Mous heeft een brede werkervaring opgedaan in het sociaal pedagogisch onderwijs en in de begeleiding van jongeren. Ze is in 1981 afgestudeerd in ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. Sinds 1999 is zij gezondheidszorgpsycholoog BIG en eerstelijns psycholoog NIP en heeft ze zich gevestigd als zelfstandig psycholoog in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Naast haar werk in de  psychologenpraktijk is zij beleidsmatig actief voor de LVVP. In haar bestuurlijke activiteiten gaat haar aandacht naar professionalisering, vakinhoudelijke ontwikkelingen en opleiding van  professionals in de GGZ.

Mevrouw Mous is voorgedragen door de LVVP.

 

De heer prof. dr. Cees van der Staak

De heer van der Staak is sinds 1 januari 2009 emeritus-hoogleraar klinische psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is als hoofdopleider betrokken geweest bij de vormgeving van en het leidinggeven aan de psychologische vervolgopleidingen, zowel landelijk als in de regio Oost-Nederland. In 2013-2014 was hij voorzitter van de Stuurgroep Governance van de psychologische vervolgopleidingen.

De heer van der Staak is voorgedragen door de beroepsverenigingen voor psychologie, psychotherapie en pedagogiek.

De heer ing. Harold de Graaf

De heer De Graaf is als hoofd Leden en Registers bij V&VN nauw betrokken bij deskundigheidsbevordering en behoud van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Ook is hij mede door die achtergrond bekend met het voeren en ondersteunen van formele organen zoals colleges en commissies die binnen kaders relevant beleid vaststellen, uitvoeren en delen. Ook is hij actief als bestuurslid van het Capaciteitsorgaan. Hij studeerde bedrijfskunde.

De heer de Graaf is voorgedragen door V&VN

De plaats van een bestuurslid die brancheverenigingen in de zorg vertegenwoordigt, is momenteel vacant.