Bestuur

Bestuur TOP-opleidingsplaatsen

Het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen  bestaat uit vertegenwoordigers van praktijkopleidingsinstellingen (brancheverenigingen) en beroepsverenigingen aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. Slagvaardigheid en eenvoud zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De kennis en deskundigheid van bestuursleden op het opleidingsdossier is van belang voor een goed functionerend bestuur. Leidend voor het functioneren van het bestuur is het afwegen van de gezamenlijke belangen, niet het behartigen van individuele belangen.

Het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen bestaat uit de volgende personen.

 

De heer drs. Teus Vertooren; onafhankelijk voorzitter.

Tot de zomer van 2015 is de heer Vertooren nog werkzaam bij het Capaciteitsorgaan waar hij verantwoordelijk is voor de portefeuille Beroepen Geestelijke Gezondheid en in die hoedanigheid optreedt als voorzitter van de Begeleidingscommissie (Kamer) Beroepen Geestelijke Gezondheid. Eerder bekleedde de heer Vertooren diverse (directie)functies in het veld van de geestelijke gezondheid en was hij vicevoorzitter/penningmeester van de Stichting Zorgberaad Rijnmond Zuid. Ook was hij auditor bij het NIAZ.

Naast de heer Vertooren bestaat het bestuur uit bestuursleden voorgedragen uit de belanghebbende sectoren.

Mevrouw drs. Ria Mous

Mevrouw Mous heeft een brede werkervaring opgedaan in het sociaal pedagogisch onderwijs en in de begeleiding van jongeren. Ze is in 1981 afgestudeerd in ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. Sinds 1999 is zij gezondheidszorgpsycholoog BIG en eerstelijns psycholoog NIP en heeft ze zich gevestigd als zelfstandig psycholoog in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Naast haar werk in de  psychologenpraktijk is zij beleidsmatig actief voor de LVVP. In haar bestuurlijke activiteiten gaat haar aandacht naar professionalisering, vakinhoudelijke ontwikkelingen en opleiding van  professionals in de GGZ.

Mevrouw Mous is voorgedragen door de LVVP.

 

De heer prof. dr. Cees van der Staak

De heer van der Staak is sinds 1 januari 2009 emeritus-hoogleraar klinische psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is als hoofdopleider betrokken geweest bij de vormgeving van en het leidinggeven aan de psychologische vervolgopleidingen, zowel landelijk als in de regio Oost-Nederland. In 2013-2014 was hij voorzitter van de Stuurgroep Governance van de psychologische vervolgopleidingen.

De heer van der Staak is voorgedragen door de beroepsverenigingen voor psychologie, psychotherapie en pedagogiek.

De heer ing. Harold de Graaf

De heer De Graaf is als hoofd Leden en Registers bij V&VN nauw betrokken bij deskundigheidsbevordering en behoud van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Ook is hij mede door die achtergrond bekend met het voeren en ondersteunen van formele organen zoals colleges en commissies die binnen kaders relevant beleid vaststellen, uitvoeren en delen. Ook is hij actief als bestuurslid van het Capaciteitsorgaan. Hij studeerde bedrijfskunde.

De heer de Graaf is voorgedragen door V&VN

De plaats van een bestuurslid die brancheverenigingen in de zorg vertegenwoordigt, is momenteel vacant.