Overleggen

Het kleine werkbureau van TOP-opleidingsplaatsen wordt ondersteund door secretarissen uit de betrokken veldpartijen waarvan er één bij toerbeurt als coördinerend secretaris optreedt. Zij komen tijdens het toewijzingsproces (januari – juni) wekelijks bijeen om met betrekking tot het toewijzingsproces en alle lopende zaken het bureau draaiende te houden en het bestuur te adviseren over de te nemen besluiten.

Het zogeheten secretarissenoverleg bestaat uit secretarissen van de volgende organisaties:

  • GGZ Nederland namens de brancheorganisaties zorg (Actiz, NVZ, NFU en VGN)
  • LVVP namens de vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
  • V&VN namens de verpleegkundig specialisten GGZ
  • NVO, NVGzP, NVP en NIP namens de beroepsgroepen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.

De secretarissen zorgen voor terugkoppeling en draagvlak binnen hun achterban.