Informatiemoment opleiden in samenwerkingsverband


Mocht u geïnteresseerd zijn in het vormen van een samenwerkingsverband dan kunt u op 9 februari 2021 om 15:00 uur aansluiten bij het digitale informatiemoment dat TOP Opleidingsplaatsen organiseert. Tijdens dit algemene informatiemoment kunt u al uw vragen stellen m.b.t. samenwerkingsverbanden en krijgt u vanuit TOP Opleidingsplaatsen de informatie die u nodig heeft om aan de slag te gaan met het vormen van een samenwerkingsverband.

Mocht u willen deelnemen aan dit evenement dan kunt u dit vóór 28 januari 2021 aangeven middels een e-mail aan info@top-opleidingsplaatsen.nl. U krijgt dan de zoomlink toegestuurd.

Recent Nieuws


Naar aanleiding van de motie die is aangenomen in de Tweede Kamer op 8 december jl. om de instroomplaatsen voor de opleiding gz-psycholoog voor 2021 te verhogen met 45 plaatsen heeft het ministerie van VWS TOP Opleidingsplaatsen de opdracht gegeven om met een aanvullend toewijzingsvoorstel te komen. Praktijkinstellingen die hiervoor in aanmerking komen, hebben op 22 december 2020 hierover bericht ontvangen. 

Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads

Nieuwsbrief