Aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage


TOP Opleidingsplaatsen krijgt met enige regelmaat vragen over de aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage in de ggz. Dit geldt ook voor de andere partijen die een rol in deze procedure spelen. Daarom heeft TOP Opleidingsplaatsen samen met de NZa, de FGzPt en ZiNL een video gemaakt waarin de stappen van deze procedure aan bod komen. Op de informatiekaart is te zien wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. Hopelijk wordt het proces voor u als opleider in de ggz een stuk inzichtelijker na het bekijken van de video en de informatiekaart!

 

Concept definitief toewijzingsvoorstel 21 extra subsidieplaatsen gz-psycholoog 2022


TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept definitief toewijzingsvoorstel voor de 21 extra subsidiabele opleidingsplaatsen voor de opleiding voor gz-psycholoog donderdag 20 januari uitgestuurd aan de praktijkopleidingsinstellingen die hiervoor in aanmerking komen. In totaal zijn 832 instroomplaatsen toegewezen voor 2022.
Het definitief toewijzingsvoorstel wordt uiterlijk 1 maart 2022  gepubliceerd op deze website. Naar verwachting zal het ministerie van VWS in de loop van april het bijbehorende verdeelplan publiceren.

 

Recent Nieuws


  • Veldpartijenbijeenkomst 2021
    Woensdag 6 oktober 2021 heeft de jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst van TOP Opleidingsplaatsen plaatsgevonden. Het was een constructieve bijeenkomst met veel ruimte voor gesprek en discussie. Belangrijke vraagstukken, zoals het aantal toegewezen opleidingsplaatsen gz-psycholoog en de toekomstige toewijzing op basis van beschikt HOV, zijn besproken. Klik op de link voor de presentatie en het verslag van de bijeenkomst.

  • Verdeelplan VWS 2022
    Het ministerie van VWS heeft het toewijzingsvoorstel van TOP Opleidingsplaatsen verwerkt in het verdeelplan medische vervolgopleidingen 2022 dat op 17 augustus jl. is vastgesteld en gepubliceerd. Op de website van VWS is ook het verdeelplan 2022 zorgopleidingen jeugd-GGZ te vinden.
  • NZa beleidsregel (medische) vervolgopleidingen 2022
    De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een nieuwe beleidsregel (medische) vervolgopleidingen (BB MVO) gepubliceerd. De beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2022 en gaat in op 1 januari 2022. De nieuwe BB MVO is te vinden op het documentenplatform van de NZa.
  • Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads

Nieuwsbrief


Nieuwsflits 20 januari 2022

TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept definitief toewijzingsvoorstel voor de 21 extra subsidiabele opleidingsplaatsen voor de opleiding voor gz-psycholoog vandaag uitgestuurd aan de praktijkopleidingsinstellingen die hiervoor in aanmerking komen. In totaal...

Lees verder