Welkom bij Top Opleidingsplaatsen


TOP Opleidingsplaatsen stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van VWS een toewijzingsvoorstel op voor de toekenning van een beschikbaarheidsbijdrage voor de instroomplaatsen van de medische vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

Nieuwsbrief 11 september 2020

Voor het toewijzingsjaar 2021 heeft TOP Opleidingsplaatsen in totaal 1236 plaatsen toegewezen. Deze opleidingsplaatsen zijn toegewezen volgens de in het protocol vastgelegde procedure. Het ministerie van VWS heeft  dit toewijzingsvoorstel...

Lees verder

Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads