Welkom bij Top Opleidingsplaatsen


TOP Opleidingsplaatsen stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van VWS een toewijzingsvoorstel op voor de toekenning van een beschikbaarheidsbijdrage voor de instroomplaatsen van de medische vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 20 november 2020

Op het overleg met de veldpartijen zijn twee hoofdpunten besproken: het toewijzingsproces voor 2021 en de eindevaluatie van de proeftuinen. Wat betreft het toewijzingsproces kwam met name het aantal beschikbare...

Lees verder

Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads