Aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage


TOP Opleidingsplaatsen krijgt met enige regelmaat vragen over de aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage in de ggz. Dit geldt ook voor de andere partijen die een rol in deze procedure spelen. Daarom heeft TOP Opleidingsplaatsen samen met de NZa, de FGzPt en ZiNL een video gemaakt waarin de stappen van deze procedure aan bod komen. Op de informatiekaart is te zien wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. Hopelijk wordt het proces voor u als opleider in de ggz een stuk inzichtelijker na het bekijken van de video en de informatiekaart!

 

Recent Nieuws


  • Veldpartijenbijeenkomst 2021
    Afgelopen woensdag 6 oktober 2021 heeft de jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst van TOP Opleidingsplaatsen plaatsgevonden. Het was een constructieve bijeenkomst met veel ruimte voor gesprek en discussie. Belangrijke vraagstukken, zoals het aantal toegewezen opleidingsplaatsen gz-psycholoog en de toekomstige toewijzing op basis van beschikt HOV, zijn besproken. De PowerPoint en het verslag verschijnen binnenkort online. U wordt over de publicatie geïnformeerd in onze eerstvolgende nieuwsbrief die gepland staat voor 4 november 2021. TOP Opleidingsplaatsen kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst!

  • Verdeelplan VWS 2022
    Het ministerie van VWS heeft het toewijzingsvoorstel van TOP Opleidingsplaatsen verwerkt in het verdeelplan medische vervolgopleidingen 2022 dat op 17 augustus jl. is vastgesteld en gepubliceerd. Op de website van VWS is ook het verdeelplan 2022 zorgopleidingen jeugd-GGZ te vinden.
  • NZa beleidsregel (medische) vervolgopleidingen 2022
    De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een nieuwe beleidsregel (medische) vervolgopleidingen (BB MVO) gepubliceerd. De beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2022 en gaat in op 1 januari 2022. De nieuwe BB MVO is te vinden op het documentenplatform van de NZa.
  • Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 1 september 2021

Voor het toewijzingsjaar 2022 heeft TOP Opleidingsplaatsen in totaal 1322 plaatsen toegewezen. Deze opleidingsplaatsen zijn toegewezen volgens de in het protocol vastgestelde procedure. Het ministerie van VWS heeft het toewijzingsvoorstel...

Lees verder