Nieuws


 

Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Stuur dan een mail met uw naam, mailadres en functie onder vermelding van 'nieuwsbrief' naar info@top-opleidingsplaatsen.nl

Oudere nieuwsberichten kunt u vinden bij Downloads

Veldpartijenbijeenkomst 2023


Op woensdag 11 oktober 2023 van 14:00 tot 17:00 uur organiseert TOP Opleidingsplaatsen haar jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst in Utrecht. De partijen die hierbij betrokken zijn, zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het doel van de bijeenkomst is om terug te kijken op de toewijzing 2024 en om aandachtspunten te bespreken voor de toewijzing 2025 met als hoofdthema de toewijzingscriteria.

Aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage


TOP Opleidingsplaatsen krijgt met enige regelmaat vragen over de aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage in de ggz. Dit geldt ook voor de andere partijen die een rol in deze procedure spelen. Daarom heeft TOP Opleidingsplaatsen samen met de NZa, de FGzPt en ZiNL een video gemaakt waarin de stappen van deze procedure aan bod komen. Op de informatiekaart is te zien wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. Hopelijk wordt het proces voor u als opleider in de ggz een stuk inzichtelijker na het bekijken van de video en de informatiekaart!