Informatiemoment opleiden in samenwerkingsverband


Op 9 februari organiseerde TOP Opleidingsplaatsen een webinar over opleiden in samenwerkingsverband. De presentaties van de webinar en een lijst met gestelde vragen en bijbehorende antwoorden staan op de pagina Samen opleiden.

 

Recent Nieuws


Naar aanleiding van de motie die is aangenomen in de Tweede Kamer op 8 december jl. om de instroomplaatsen voor de opleiding gz-psycholoog voor 2021 te verhogen met 45 plaatsen heeft het ministerie van VWS TOP Opleidingsplaatsen de opdracht gegeven om met een aanvullend toewijzingsvoorstel te komen. Praktijkinstellingen die hiervoor in aanmerking komen, hebben hierover reeds bericht ontvangen. 

Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 23 februari 2021

  TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept toewijzingsvoorstel voor de 45 extra subsidiabele opleidingsplaatsen voor de gz-psycholoog onlangs uitgestuurd aan de praktijkinstellingen die hiervoor in aanmerking komen. In totaal zijn 832...

Lees verder