Aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage


TOP Opleidingsplaatsen krijgt met enige regelmaat vragen over de aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage in de ggz. Dit geldt ook voor de andere partijen die een rol in deze procedure spelen. Daarom heeft TOP Opleidingsplaatsen samen met de NZa, de FGzPt en ZiNL een video gemaakt waarin de stappen van deze procedure aan bod komen. Op de informatiekaart is te zien wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. Hopelijk wordt het proces voor u als opleider in de ggz een stuk inzichtelijker na het bekijken van de video en de informatiekaart!

 

Nieuwsbrief 22 juni 2022


In onze nieuwsbrief van 22 juni 2022 informeren wij u over het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2023, de ingediende zienswijzen, de wachtlijst en de klachtenprocedure. Ook kunt u lezen over de voortgang van het project toewijzingscriteria en evaluatie proeftuinen dat organisatiebureau Bosman & Vos in opdracht van het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen uitvoert.

Lees meer in de nieuwsbrief

Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads