Aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage


TOP Opleidingsplaatsen krijgt met enige regelmaat vragen over de aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage in de ggz. Dit geldt ook voor de andere partijen die een rol in deze procedure spelen. Daarom heeft TOP Opleidingsplaatsen samen met de NZa, de FGzPt en ZiNL een video gemaakt waarin de stappen van deze procedure aan bod komen. Op de informatiekaart is te zien wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. Hopelijk wordt het proces voor u als opleider in de ggz een stuk inzichtelijker na het bekijken van de video en de informatiekaart!

 

Enquête Samenwerkingsverbanden


TOP Opleidingsplaatsen laat een onderzoek uitvoeren naar samenwerkingsverbanden voor het opleiden van GZ-professionals. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en daarop volgend focusgroepen. Uw medewerking wordt zéér op prijs gesteld!

Link naar de oproep en de vragenlijst

Nieuwsbrief 30 augustus 2022


In onze nieuwsbrief van 30 augustus 2022 informeren wij u over het verdeelplan van VWS en het verdeelplan van VWS - jeugd. Ook kunt u lezen over de voortgang van het project toewijzingscriteria en evaluatie proeftuinen dat organisatiebureau Bosman & Vos in opdracht van het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen uitvoert.

Lees meer in de nieuwsbrief

Oudere berichten kunt u vinden bij Downloads