Nieuwsbericht TOP opleidingsplaatsen 25 juni

 

Definitief concept toewijzingsvoorstel

Op 25 juni 2015 is het definitieve concept toewijzingsvoorstel  per e-mail toegestuurd aan alle praktijkopleidingsinstellingen.  Een totaal overzicht per opleiding/sector is geplaatst op onze website. U kunt op dit overzicht op basis van uw TOP Registratienummer (TPID) uw gegevens controleren.  Het kan zijn dat uw HOV op het definitieve overzicht hoger is dan op het eerste en tweede concept voorstel. Dit is het gevolg van een laatste controle en herrekening.

Klachtenprocedure

Het toewijzingsvoorstel is tot stand gekomen op basis van het Toewijzingsprotocol 2016. Dit protocol is door vertegenwoordigers van de veldpartijen opgesteld en getoetst door de Minister van VWS. Op basis van de beslisregels in dit Toewijzingsprotocol vindt de toewijzing van instroomplaatsen voor 2016 plaats. Indien u van mening bent dat er tot een onjuist toewijzingsvoorstel voor uw praktijkopleidingsinstelling is gekomen, kunt u reageren door  een klacht bij het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen in te dienen daarbij het Toewijzingsprotocol in acht nemend.

Een eventuele klacht moet uiterlijk 1 juli 2015 om 17.00 uur bij TOP-opleidingsplaatsen (per mail) binnen zijn.  Een formulier voor het indienen van een klacht  staat op de  website.

Uiterlijk 9 juli 2015 reageert TOP-opleidingsplaatsen op de binnengekomen klachten.

Doorgeven contactgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en u op de hoogte te houden van relevante informatie, is het van belang dat uw gegevens juist in ons systeem staan opgenomen.  TOP-opleidingsplaatsen streeft ernaar de correspondentie met de praktijkinstellingen rondom het toewijzingsproces voortaan uitsluitend per email te verzenden. Wij verzoeken u daarom om eventuele aanpassingen in de adressering/mailadres(sen)/wijziging van contactperso(o)n(en) tijdig aan ons door te geven.

Vriendelijke groet,

Stichting TOP-opleidingsplaatsen

 

Gerelateerde berichten