• Brief voor indeling bij opleiding tot GZ-psycholoog voor de sector GGZ verzonden aan betrokken praktijkopleidingsinstellingen.

In 2015 heeft TOP-opleidingsplaatsen het maken van een verdelingsvoorstel voor het verkrijgen van een beschikbaarheidsbijdrage ter hand genomen. Bij de start van TOP-opleidingsplaatsen is afgesproken dat TOP-opleidingsplaatsen, samen met de veldpartijen, het toewijzingsproces zou evalueren en waar mogelijk zou vereenvoudigen. Eén van de besluiten die het bestuur in dit kader heeft genomen, is om bij het maken van het verdelingsvoorstel meer dan voorheen rekening te houden met de plaats waar de GZ-professional uiteindelijk gaat werken; de zgn. vindplaats. Om dit besluit goed uit te kunnen voeren wordt in de sector GGZ vanaf 2016 een onderscheid  gemaakt voor wat betreft de opleiding tot GZ-psycholoog tussen zgn. instellingen en vrijgevestigde praktijken.  Alle betrokken instellingen uit de GGZ sector hebben deze week van TOP-opleidingsplaatsen een mail ontvangen met een voorlopige indeling. Indien u opleidt tot GZ-psycholoog en behoort tot de sector GGZ en nog geen voorstel tot indeling van ons heeft ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

  • Inschrijving voor opleiden in 2017 bij de opleidingsinstellingen

Van diverse kanten horen en zien we dat de opleidingsinstellingen weer begonnen zijn met hun inventarisaties voor de opleidingen in 2017. Wij attenderen u erop dat TOP-opleidingsplaatsen voor het maken van het toewijzings-voorstel ook dit jaar gebruik maakt van de gegevens zoals deze op 31 maart bij de opleidingsinstellingen bekend zijn. Als u van plan bent om op te leiden voor de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro) psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ dan adviseren wij u, wellicht ten overvloede, dit aan te geven bij uw opleidingsinstelling.

  • Vertrek Frans van Eck (senior beleidsmedewerker)

Frans van Eck, senior beleidsmedewerker van TOP-opleidingsplaatsen, gaat TOP-opleidingsplaatsen verlaten. Hij wordt, per 1 april a.s., directeur/bestuurder bij de Stichting Gezondheidscentra Utrecht.  Aan de zijlijn zal hij het lopende toewijzingsproces nog begeleiden, maar TOP-opleidingsplaatsen zoekt dientengevolge  zo spoedig mogelijk een nieuwe ervaren beleidsmedewerker. U treft de vacature tekst op de website aan. Reacties zijn welkom tot 25 februari aanstaande.

Gerelateerde berichten