Vanaf 29 april zijn op de website de volgende formulieren te vinden en down te loaden:

– formulier zienswijze psy beroepen

Dit formulier is te gebruiken wanneer u het oneens bent met het concept toewijzingsvoorstel 2016 en dient voor 15 mei 17.00 uur ingevuld te worden geretourneerd.

– verklaring Jeugd GGz

Deze verklaring is te gebruiken voor instellingen die in 2016 alleen GGZ-zorg verlenen aan jongeren onder de 18 jaar. De verklaring dient voor 1 juni te worden ingeleverd.

Gerelateerde berichten