Elk jaar wordt het ministerie van VWS geconfronteerd met instellingen die een instroomplaats voor het daaropvolgende jaar intrekken nadat de toewijzing van de beschikbaarheidbijdrage heeft plaatsgevonden. Dit heeft als gevolg dat de daarbij horende subsidie vervalt en niet aan een andere instelling kan worden toegekend.

Vanuit het idee dat de beschikbare bijdragen optimaal worden ingezet is het dan ook van belang dat instellingen tijdig kenbaar maken aan TOP opleidingsplaatsen dat zij niet of minder gaan opleiden in het volgende jaar. Wanneer dat tijdig plaatsvindt (voor 1 juni aanstaande) kan TOP-opleidingsplaatsen de vrijgekomen plaats opnieuw toewijzen en vervalt de subsidie niet.

U kunt een eventuele intrekking kenbaar maken door voor 1 juni a.s. een mail te sturen aan toewijzen@TOP-opleidingsplaatsen.nl  onder vermelding van uw TOP registratienummer, de opleiding en het aantal plaatsen dat u intrekt.

Gerelateerde berichten