Aanmelden van opleidingsplaatsen voor 2019

De opleidingsinstellingen zijn weer begonnen met de inventarisatie van aangevraagde opleidingsplaatsen voor 2019. Ook dit jaar maakt TOP Opleidingsplaatsen voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel gebruik van de geïnventariseerde gegevens  zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO Zuid, RINO Groep, RINO Amsterdam, SPON, Opleidingsinstituut  PPO  en GGZ VS) bekend zijn. Wanneer u van plan bent om op te leiden voor de opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog of verpleegkundig specialist GGZ dan dient u dit tijdig aan te geven bij uw opleidingsinstelling. Uw opleidingsinstelling kan u informeren over de exacte deadline. TOP Opleidingsplaatsen ontvangt de gegevens uiterlijk 30 maart a.s. van de opleidingsinstellingen. 

Controleren gegevens in het CRT register van de FGzPt en het RSV

Wanneer er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen,  maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van het toewijzingscriterium het Historisch OpleidingsVolume (HOV). Voor het bepalen van het HOV, maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens in het Register zoals bijgehouden door de Commissie Registratie en Toewijzing (CRT)  en het RSV (indien u opleidt voor de opleiding verpleegkundig specialist ggz). Voor het komende toewijzingsvoorstel maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van de gegevens over de jaren 2015, 2016 en 2017. Op uiterlijk 30 maart 2018 zal de CRT en de RSV deze gegevens aan ons beschikbaar stellen. U kunt voor die datum controleren of uw gegevens juist zijn geregistreerd.

Inlogportal TOP Opleidingsplaatsen

Om praktijkopleidingsinstellingen inzage te geven in hun gegevens en hun aanvraag, lanceert TOP Opleidingsplaatsen per 1 april a.s. een portal waarmee praktijkopleidingsinstellingen hun eigen gegevens kunnen bekijken. U kunt straks via de portal zien hoeveel plaatsen u hebt aangevraagd en hoeveel plaatsen zijn toegewezen. Op 2 februari is er een mailing uitgegaan aan alle praktijkopleidingsinstellingen waarin u geïnformeerd bent over de contactpersoon voor de inlogportal. Deze contactpersoon krijgt binnenkort  de toegangscodes voor de inlogportal gemaild. Uiteraard krijgen alle eerder opgegeven contactpersonen binnen uw organisatie nog steeds de correspondentie omtrent het toewijzingsvoorstel per e-mail toegestuurd.

Vernieuwde website

TOP opleidingsplaatsen heeft op 1 februari haar website vernieuwd. Wij hopen u met de vernieuwde website nog beter te informeren over het toewijzingsproces. Onder Toewijzen 2019 vindt u alle informatie omtrent het toewijzingsproces. Veel gestelde vragen vindt u onder het kopje FAQ. Belangrijke documenten kunt u vinden onder de downloads. Via de website kunt u ook inloggen op de portal en de status van uw toewijzing volgen.

Samen opleiden

In het opleidingsplan GZ-psycholoog (27 mei 2014) is vastgelegd dat de hoofdopleiders er op toe dienen te zien dat in een praktijkopleidingsinstelling voldoende breed kan worden opgeleid, zodat de PIOG aan het einde van de opleiding kan voldoen aan de competenties van de GZ-psycholoog als generalist. Het kan voorkomen dat de hoofdopleider  verlangt dat er naast de primaire opleidingsplek een aanvullende praktijkopleidingsplaats wordt gezocht zodat de opleideling kan voldoen aan de eisen gesteld in het opleidingsplan. Voor praktijkopleidingsinstellingen waarvoor dit het geval is geldt dat zij een samenwerking dienen te zoeken met een andere praktijkopleidingsinstelling. Ook wanneer een praktijkopleidingsinstelling hiertoe niet genoodzaakt is,  kan zij samenwerking zoeken met een andere praktijkopleidingsinstelling om het breed opleiden goed gestalte te geven.

Wie mag de beschikbaarheidsbijdrage aanvragen en wie bouwt HOV op? 

Deze samenwerking kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Belangrijk is om hierbij in het achterhoofd te houden dat voor de  toekenning van de beschikbaarheidsbijdrage (BB) niet het dienstverband maar de registratie bij de FGzPt (CRT) leidend is. Dus wanneer een PIOG een stage loopt bij praktijkopleidingsinstelling B, maar gedurende de hele opleiding geregistreerd blijft bij praktijkopleidingsinstelling A, dan kan praktijkopleidingsinstelling A de beschikbaarheidsbijdrage aanvragen voor de gehele opleiding. Wanneer een PIOG echter gedetacheerd wordt bij praktijkopleidingsinstelling B (dienstverband blijft bij A) en wanneer dit tijdig wordt doorgegeven aan de FGzPt dan kan praktijkopleidingsinstelling B de beschikbaarheidsbijdrage aanvragen voor de tijd dat de PIOG bij deze instelling de opleiding heeft gevolgd. De algemene regel is dat de praktijkopleidingsinstelling waar de PIOG geregistreerd staat, HOV opbouwt en de beschikbaarheidsbijdrage  aanvraagt.

Wijzigen van gegevens

Om u goed op de hoogte te kunnen houden, is het belangrijk dat wij beschikken over de juiste contactgegevens van de persoon/personen binnen uw organisatie die betrokken zijn bij het toewijzingsproces. Indien er binnen uw organisatie een ander contactpersoon opgenomen dient te worden, geef dit dan zo snel mogelijk door. Ook andere mutaties in de naamstelling van uw instelling of fusies horen wij graag. 

Bereikbaarheid

TOP opleidingsplaatsen is vier ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken van dinsdagochtend t/m vrijdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij iedere werkdag bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten