Nieuwsbrief 14 juli 2017


Meer plaatsen beschikbaar voor de opleiding Verpleegkundig specialist GGZ

De Minister van VWS heeft 10 extra plaatsen ter beschikking heeft gesteld voor de opleiding tot Verpleegkundig specialist in de GGZ. Dit in het kader van de afspraken die met het veld zijn gemaakt om de wachtlijsten terug te dringen. Het totaal aantal beschikbare plaatsen voor de VS GGZ komt daarmee op 96. Eerder heeft de minister al extra plaatsen ter beschikking gesteld voor de opleidingen tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog. De opleidingsinstelling GGZ VS zal volgende week een mailing uitdoen aan de betreffende opleidingsinstellingen om te inventariseren of zij behoefte hebben aan extra plaatsen. Op basis van deze inventarisatie zal TOP Opleidingsplaatsen maximaal 10 extra plaatsen toewijzen en een aanvullend toewijzingsvoorstel naar VWS sturen.

Definitief toewijzingsvoorstel

TOP Opleidingsplaatsen verzendt vandaag het definitief toewijzingsvoorstel aan VWS. Indien u van ons geen bericht heeft gehad, kunt u er van uitgaan dat het definitief toewijzingsvoorstel voor uw instelling overeenkomt met het concept toewijzingsvoorstel dat u eerder hebt ontvangen. Het definitief toewijzingsvoorstel wordt ook op de website van TOP geplaatst. Op basis van uw TOP-ID kunt u opzoeken hoeveel plaatsen aan u zijn toegewezen. De volgende stap is dat VWS medio augustus op basis van het toewijzingsvoorstel het verdeelplan vaststelt en op zijn website plaatst. Wij zullen u hierover t.z.t. berichten. Na  publicatie van het verdeelplan kunt u voor 1 oktober 2017 een beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de NZa. Dit kunt u doen via het webportaal van de NZa. Indien u geen inloggegevens voor het webportaal van de NZa heeft, kunt u zich tot de NZa wenden. Houdt u ook de website van de NZa in de gaten. Op www.nza.nl > 'onderwerpen' > 'medische vervolgopleidingen' wordt u op de hoogte gehouden van het beschikbaar komen van het formulier.

Definitief toewijzingsvoorstel in cijfers

In bovenstaande tabel staat het definitief toewijzingsvoorstel per opleiding weergegeven. De opleiding tot GZ-psycholoog is verder uitgesplitst naar sectoren. Tevens staat het gemiddelde aantal aanvragen per instelling en de gemiddelde toewijzing per instelling weergegeven. In de nieuwsbrief van 4 mei hebben we u bericht wat het minimale HOV (historisch opleidingsvolume) was per sector om een plaats GZ-psycholoog toegewezen te krijgen. Door de extra plaatsen die door de minister ter beschikking zijn gesteld is dit gewijzigd. Bij de definitieve toewijzing was het minimale HOV voor een plaats GZ-Psycholoog als volgt: voor de GGZ Instellingen 365 kalenderdagen, voor de GGZ Vrij gevestigde praktijken 0 kalenderdagen, voor de gehandicaptenzorg 832 kalenderdagen, voor de revalidatie 320 kalenderdagen, voor de verpleeghuiszorg 1190 kalenderdagen en voor de ziekenhuizen 1186 kalenderdagen.

Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is drie ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. In de maand augustus is er i.v.m. de vakantieperiode geen telefonisch spreekuur. Per mail zijn wij bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl. Het bureau is gesloten van 27 juli tot 21 augustus.


Gerelateerde berichten