Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 23 juni 2017


Meer plaatsen beschikbaar voor de GGZ-opleidingen

 

Gelet op de ontstane wachttijden in de GGZ heeft de Minister van VWS besloten voor 2018 voor alle ggz opleidingen, waarover TOP Opleidingsplaatsen een toewijzingsvoorstel uitbrengt, op het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan in te zetten. Eerder had de Minister zich gebaseerd op het minimumadvies van het Capaciteitsorgaan met uitzondering van het aantal voor de Verpleegkundig Specialist GGZ dat reeds gebaseerd was op het maximumadvies.

Dit betekent het volgende voor de aantallen beschikbare instroomplaatsen 2018:

Voor de opleiding tot GZ-psycholoog zijn 86 plaatsen meer beschikbaar gesteld. Deze zullen volgens de vastgestelde verdeelsleutel over de sectoren worden verdeeld. Zie onderstaande tabel. Voor nadere toelichting op de berekeningsmethode verwijzen wij u naar het aangepaste toewijzingsprotocol voor de GZ-psycholoog op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

De praktijkopleidingsinstellingen die een aanvraag hebben gedaan voor een of meer plaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog ontvangen vandaag een nieuw concept definitief toewijzingsvoorstel dat is aangepast aan de beschikbare aantallen. Voor een aantal praktijkopleidingsinstellingen zal dit betekenen dat zij een of meer plaatsen extra krijgen toegewezen. Ook voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en klinisch neuropsycholoog zijn meer plaatsen beschikbaar gesteld. Dit heeft echter geen consequenties, omdat het aantal aangevraagde plaatsen lager is dan het huidige beschikbare aantal plaatsen. Het aantal voor de opleiding tot VS GGZ blijft onveranderd. Nadat de nieuwe versie van het concept definitief toewijzingsvoorstel is rondgestuurd, zal TOP Opleidingsplaatsen het complete toewijzingsvoorstel inclusief het HOV waar TOP vanuit is gegaan op de website plaatsen. 

Bereikbaarheid

Met ingang van 1 juni is TOP Opleidingsplaatsen drie ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951.
Per mail zijn wij bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl

Gerelateerde berichten