1. Publicatie Concept toewijzingsvoorstel 2021 uitgesteld

Volgens het tijdpad dat TOP Opleidingsplaatsen voor de toewijzingsprocedure hanteert, zou rond 1 mei 2020 het Concept toewijzingsvoorstel 2021 worden uitgestuurd. Helaas zijn wij genoodzaakt om deze datum uit te stellen.

Het Ministerie van VWS heeft op dit moment nog geen instroomaantallen bekend gemaakt waarop TOP Opleidingsplaatsen een berekening heeft kunnen baseren. Nu het Concept toewijzingsvoorstel is verlaat, houdt dit in dat het toewijzingsproces vertraging gaat oplopen. Zodra er concrete informatie is, zal TOP Opleidingsplaatsen hierover berichten.

2. Aanvragen voor opleidingsjaar 2021

De tabel hiernaast toont een forse stijging in het aantal aanvragen voor de GZ-opleiding in vergelijking met vorig jaar. Voor de aanvragen betreffende de overige opleidingen blijft de behoefte ongeveer gelijk.

3. Beschikbaarheidbijdrage voor extra 100 opleidingsplaatsen GZ-psycholoog 2020

Op 30 april 2020 heeft het Ministerie van VWS het toewijzingsvoorstel voor de extra 100 opleidingsplaatsen vastgesteld. Het betreffende verdeelplan wordt t.z.t. gepubliceerd op de website van het ministerie. Alle zorgaanbieders die in het aanvullende verdeelplan 2020 van VWS zijn opgenomen, krijgen apart bericht van de NZa. In dit bericht wordt de te volgen procedure verder toegelicht. Bij vragen kunnen zij natuurlijk altijd contact opnemen met de NZa (zie www.nza.nl/contact).

4. Nieuwe medewerkers

Het Bureau van TOP Opleidingsplaatsen is per 1 april 2020 versterkt met een nieuwe beleidsadviseur Jacqueline van Roon-Waringa. Samen met haar collega Arda Wolterbeek Muller gaat zij de beleidstaken overnemen van Mari Beks die per 1 juli 2020 afscheid neemt. Verder is sinds 1 januari 2020 Mariska Tekelenburg werkzaam als bureaumedewerker bij TOP Opleidingsplaatsen.

5. Nieuwe secretaris

TOP Opleidingsplaatsen wordt ondersteund door vier secretarissen namens de brancheorganisaties en de beroepsorganisaties. Per 1 april 2020 heeft de secretatis voor de beroepsgroep Verpleegkundig Specialisten, Patrick Groenewegen, afscheid genomen. Hij is opgevolgd door Katja van Essen, strategisch adviseur GGZ a.i. bij V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland).

6. Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is vanaf 1 mei 2020 bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag  van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Op andere momenten kunt u een boodschap inspreken. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten