Toewijzingsronde voor 2021 gaat per 1 april van start

De toewijzingsprocedure voor 2021 gaat weer starten. Praktijkopleidingsinstellingen die in aanmerking willen komen voor een gesubsidieerde opleidingsplaats voor de opleiding tot GZpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog of verpleegkundig specialist GGZ dienen ruim vóór 1 april 2020 bij de opleidingsinstelling kenbaar te maken hoeveel instroomplaatsen zij voor de respectievelijke opleidingen willen aanvragen. Voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van de aanmeldingen zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO Zuid, RINO Groep, RINO amsterdam, RCSW, Opleidingsinstituut PPO, Cure & Care, Gerion en GGZ VS) bekend zijn. TOP Opleidingsplaatsen ontvangt de gegevens uiterlijk 1 april a.s. van de opleidingsinstellingen. Rond 1 mei
verschijnt dan het eerste concept toewijzingsvoorstel.
Het is de verantwoordelijkheid van de praktijkopleidingsinstellingen dat de aanvragen correct door de opleidingsinstelling aan TOP Opleidingsplaatsen worden doorgegeven. De praktijkopleidingsinstellingen moeten er rekening mee houden dat het aantal instroomplaatsen dat voor de verschillende opleidingen wordt aangevraagd groter kan zijn dan het aantal gesubsidieerde instroomplaatsen dat VWS beschikbaar stelt.

Actualiseren van contactgegevens en andere relevante informatie

Voor een goede verwerking van de aanvragen is het van belang dat de communicatie met de juiste contactpersonen binnen de praktijkinstellingen verloopt. Om praktijkopleidingsinstellingen inzage te geven in hun gegevens en hun aanvraag, heeft TOP Opleidingsplaatsen een portal ontwikkeld waarmee praktijkopleidingsinstellingen hun eigen gegevens kunnen bekijken. Iedere instelling heeft toegang tot de portal via één (hoofd)contactpersoon.
Mochten er voor uw instelling nog onjuistheden staan in de portal, dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven. Denk daarbij niet alleen aan contactpersonen maar ook aan naamswijzigingen en/of fusies.
In de portal staat binnenkort het historisch opleidingsvolume (HOV) vermeld over de afgelopen drie kalenderjaren. Wanneer er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen, is het HOV bepalend voor het toewijzingsvoorstel. Hiervoor maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van gegevens zoals die per 1 maart 2020 zijn gerapporteerd door het Opleidingsregister van de FGzPt en de RSV.
Daarnaast vermelden wij het aantal aangevraagde subsidieplaatsen en de daarna toegewezen plaatsen in de portal.

100 extra plaatsen GZ-psycholoog toewijzing 2020

TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept definitief toewijzingsvoorstel voor de 100 extra plaatsen GZ-psycholoog onlangs uitgestuurd en gepubliceerd op de website. Van de 110 aanvragen konden 96 gehonoreerd worden. De overige aanvragen voldeden niet aan de criteria. Uiterlijk 1 april verschijnt het definitief toewijzingsvoorstel en naar verwachting zal het ministerie van VWS in de loop van april het betreffende verdeelplan publiceren.

Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten