Concept definitief toewijzingsvoorstel 21 extra subsidieplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog in 2022


TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept definitief toewijzingsvoorstel voor de 21 extra subsidiabele opleidingsplaatsen voor de opleiding voor gz-psycholoog vandaag uitgestuurd aan de praktijkopleidingsinstellingen die hiervoor in aanmerking komen. In totaal zijn 832 instroomplaatsen toegewezen voor 2022.
Het definitief toewijzingsvoorstel wordt uiterlijk 1 maart 2022  gepubliceerd op deze website. Naar verwachting zal het ministerie van VWS in de loop van april het bijbehorende verdeelplan publiceren.

Graag uw aandacht voor onderstaand bericht van het Capaciteitsorgaan:


Nieuwe raming Capaciteitsorgaan voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid
Binnenkort start het Capaciteitsorgaan twee onderzoeken: één onder zorgprofessionals en één onder alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Dit is dé kans om aan te geven waar er tekorten zijn aan zorgprofessionals. Dit draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en verslavingsarts KNMG.

­­­Online informatiebijeenkomsten
Om u een toelichting te geven over deze uitvraag en de vragenlijst zijn er twee informatiebijeenkomsten:

Voor zorgaanbieders: op 20 januari 2022, van 16:30 tot 18:00 uur.
https://capaciteitsorgaan.nl/20-januari-2022-informatiebijeenkomst-uitvraag-beroepen-gg-capaciteitsorgaan/

Voor zorgprofessionals en vrijgevestigden: op 1 februari, van 16:30 tot 18:00 uur. https://capaciteitsorgaan.nl/1-februari-2022-van-1630-tot-1800-online-informatiebijeenkomstvoor-zorgprofessionals-en-vrijgevestigden/

Start onderzoek zorgprofessionals en vrijgevestigden
Als zorgprofessional en vrijgevestigde kunt u begin 2022 worden benaderd om deel te nemen aan de uitvraag. Dit gebeurt als steekproef uit het BIG-register en u kunt in januari een uitnodiging ontvangen om deel te nemen door het NIVEL of het CIBG. In januari wordt een link via de nieuwsbrief en andere kanalen verspreid.

Start onderzoek zorgaanbieders
Daarnaast worden alle organisaties die geestelijke gezondheidzorg leveren in alle sectoren gevraagd gegevens aan te leveren over de beroepsgroepen die ingezet worden. Als u voor uw organisatie deel wilt nemen kunt u zich nu al registreren. Het maakt niet uit of zich meerdere respondenten per zorgaanbieder inschrijven: dat regelen wij voor u!

Het onderzoek gaat via een webapplicatie en bestaat uit een korte vragenlijst van ongeveer 10 vragen per beroep over het huidig aantal werkzame professionals en de tekorten aan behandelaren. Op 19 januari 2022 start de uitvraag.

Registreer u hier om deel te nemen: https://bgg.zorgraming.nl/register

De uitkomsten worden gebruikt in de raming van het Capaciteitsorgaan die eind 2022 verschijnt.

Contact
Inhoudelijke vragen over deze onderzoeken en de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kunt u stellen via bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl

Bereikbaarheid


Het bureau van TOP Opleidingsplaatsen is telefonisch te bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 033-4608951. Per e-mail is het bureau bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Portal


Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

Gerelateerde berichten