Aanvragen voor 2023 zijn ontvangen

 

Alle opleidingsinstellingen hebben de aanvragen voor gesubsidieerde opleidingsplaatsen doorgegeven. In totaal worden deze maand meer dan 1800 aanvragen verwerkt.

Uiterlijk 14 april ontvangen de praktijkopleidingsinstellingen per digitale brief een bevestiging van hun aanvraag. Als u aanvragen heeft gedaan voor meer dan één opleiding dan ontvangt u per opleiding een bevestiging. U wordt verzocht de genoemde aantallen in de brief te controleren. TOP Opleidingsplaatsen synchroniseert de gegevens van de opleidingsinstellingen om de administratieve fouten uit de aanvragen te filteren.

Eventuele discrepanties dienen z.s.m. gemeld te worden aan de betreffende opleidingsinstelling.

Een aanpassing kan alleen betrekking hebben op een foute verwerking van gegevens die vóór 1 april zijn verstrekt aan de opleidingsinstelling en kan alleen worden gemaakt indien de opleidingsinstelling dit vóór 26 april doorgeeft aan TOP Opleidingsplaatsen.

Nieuw erkenden

 

Als uw praktijkopleidingsinstelling dit jaar voor het eerst deelneemt aan het toewijzingsproces heeft u vandaag het verzoek ontvangen van TOP Opleidingsplaatsen om de checklist Wet marktordening gezondheidszorg in te vullen (mits u dit al niet eerder heeft ingevuld). Dit formulier dient voor TOP Opleidingsplaatsen als middel om te controleren of uw instelling volgens deze wet voldoet aan de criteria van zorgaanbieder. U dient uiterlijk 14 april het formulier te retourneren. Mocht u het formulier willen bekijken dan klikt u hier.

Online informatiesessie

Als (nieuw erkende) praktijkopleidingsinstelling bent u van harte uitgenodigd voor een online informatiesessie waarin u uitleg krijgt en uw vragen kunt stellen over het toewijzingsproces. Deze online sessie is op dinsdag 26 april van 12.00-13.00 uur. U kunt u hiervoor aanmelden via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Portal tijdelijk bevroren

 

In de eerste helft van april worden onze bestanden geactualiseerd met de aanvragen voor 2023 en de rapportage van het historisch opleidingsvolume over 2019, 2020 en 2021. In deze periode is de informatie in de portal bevroren. Wij verwachten dat op 15 april de gegevens in de portal zullen zijn ververst.

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.

Ramingsonderzoek Capaciteitsorgaan - laatste mogelijkheid!

 

Het ramingsonderzoek van het Capaciteitsorgaan is dé kans voor zorgaanbieders om aan te geven welke behoefte zij hebben aan zorgprofessionals. Dit draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verslavingsarts KNMG en verpleegkundig specialist GGZ. Registreer u hier als u namens uw instelling aan het onderzoek wilt deelnemen en hier om als individuele zorgprofessional het onderzoek in te vullen.

Bereikbaarheid

 

Het bureau van TOP Opleidingsplaatsen is telefonisch te bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 033-4608951. Per e-mail is het bureau bereikbaar via info@top-opleidingsplaatsen.nl.

Gerelateerde berichten