Wie zijn wij


TOP Opleidingsplaatsen stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van VWS een toewijzingsvoorstel op voor de toekenning van een beschikbaarheidbijdrage voor de instroomplaatsen van de medische vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en voor de driejarige opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

Veldpartijen


De volgende veldpartijen zijn direct betrokken bij TOP Opleidingsplaatsen:

Actiz Branchevereniging van Nederlandse zorgorganisaties.
de Nederlandse ggz Branchevereniging voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.
LVVP Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.
MeerGGZ Onafhankelijk platform en belangenvereniging van een aantal zorgaanbieders in de ggz.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.
NIP Nederlands Instituut van Psychologen (sinds 1 oktober 2022 gefuseerd met NVGzP).
NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.
NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
RN Revalidatie Nederland
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

 

Bestuur


Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen bestaat uit vertegenwoordigers van branche- en beroepsorganisaties aangevuld met een onafhankelijk voorzitter.

Don Olthof Onafhankelijk voorzitter
Jeanette Dijkstra Namens de beroepsorganisaties: NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) en NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).
Robert Meijburg Namens V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).
Brigitte Baeten Namens de brancheorganisatie LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Pim Durieux Namens de Nederlandse ggz en de overige zorgbranches: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), Actiz, VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en Revalidatie Nederland.

Secretarissen


TOP Opleidingsplaatsen wordt namens de branche- en beroepsorganisaties ondersteund door secretarissen. De secretarissen adviseren het bestuur over te nemen besluiten die betrekking hebben op het toewijzingsproces en zorgen voor terugkoppeling aan en draagvlak binnen hun achterban.

Chris Nas Namens de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Katja van Essen Namens de Nederlandse ggz en de overige zorgbranches: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), Actiz, VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en Revalidatie Nederland.
Jeffrey Klaassen Namens de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).
Anne Wisman Namens het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de NVO (Nederlandse vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen) en de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

 

Bureau


 

Arda Wolterbeek Muller Senior Beleidsadviseur
Paul Twigt Beleidsadviseur
Mariska Tekelenburg Bureaumedewerker
Odetta Arink Bureaumedewerker

Vragen aan TOP Opleidingsplaatsen kunt u het beste richten aan info@top-opleidingsplaatsen.nl. Daarnaast zijn wij drie ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken iedere dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer: 033-4608951.

 

Vacatures


Er zijn op dit moment geen vacatures.