Wie zijn wij


TOP Opleidingsplaatsen stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van VWS een toewijzingsvoorstel op voor de toekenning van een beschikbaarheidbijdrage voor de instroomplaatsen van de medische vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en voor de driejarige opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

Veldpartijen


De volgende veldpartijen zijn direct betrokken bij TOP Opleidingsplaatsen:

de Nederlandse ggz Brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.
LVVP Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
Actiz Branchevereniging van Nederlandse zorgorganisaties.
NIP Nederlands Instituut van Psychologen.
NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.
NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
NVGzP Nederlandse Vereniging voor Gezondheidzorgpsychologie en haar specialismen.
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

 

Bestuur


Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen bestaat uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties en beroepsorganisaties aangevuld met een onafhankelijk voorzitter.

Don Olthof Onafhankelijk voorzitter
Rudolf Ponds Namens de beroepsorganisaties: NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) en NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).
Robert Meijburg Namens V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).
Brigitte Baeten Namens de brancheorganisatie LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Corstiaan Bruinsma Namens de Nederlandse ggz en de overige zorgbranches: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), Actiz, VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en Revalidatie Nederland.

Secretarissen


TOP Opleidingsplaatsen wordt ondersteund door secretarissen namens de brancheorganisaties en de beroepsorganisaties waarvan er één bij toerbeurt als coördinerend secretaris optreedt. De secretarissen adviseren het bestuur over te nemen besluiten die betrekking hebben op het toewijzingsproces.

Chris Nas Namens de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Katja van Essen Namens de Nederlandse ggz en de overige zorgbranches: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), Actiz, VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en Revalidatie Nederland.
Jeffrey Klaassen Namens de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).
Anne Wisman Namens de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen), de NVO (Nederlandse vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen), het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

De secretarissen zorgen voor terugkoppeling en draagvlak binnen hun achterban.

Bureau


Het bureau van TOP Opleidingsplaatsen bestaat uit twee beleidsadviseurs en een bureaumedewerker.

Arda Wolterbeek Muller Senior Beleidsadviseur
vacature Beleidsadviseur
Mariska Tekelenburg Bureaumedewerker

Vragen aan TOP Opleidingsplaatsen kunt u het beste richten aan info@top-opleidingsplaatsen.nl. Daarnaast zijn wij drie ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken iedere dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer: 033-4608951.

 

Vacatures


TOP Opleidingsplaatsen zoekt een Adviseur toewijzingsbeleid (28-32 uur)
Werk je nauwkeurig, ben je communicatief sterk en kun je goed je weg vinden tussen verschillende belanghebbenden in een politieke omgeving?

Bekijk de vacaturetekst