Wie zijn wij


TOP Opleidingsplaatsen stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van VWS een toewijzingsvoorstel op voor de toekenning van een beschikbaarheidbijdrage voor de instroomplaatsen van de medische vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en voor de driejarige opleiding tot verpleegkundig specialist ggz.

Bestuur


Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen bestaat uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties en beroepsorganisaties aangevuld met een onafhankelijk voorzitter.

Don Olthof Onafhankelijk voorzitter
Rudolf Ponds Namens de beroepsorganisaties: NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidzorgpsychologie en haar specialismen), NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) en NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).
Robert Meijburg Namens V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).
Ria Mous Namens de brancheorganisatie LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Corstiaan Bruinsma Namens GGZ Nederland en vertegenwoordigt tevens de overige zorgbranches: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), Actiz, VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en Revalidatie Nederland.

Secretarissen


TOP Opleidingsplaatsen wordt ondersteund door secretarissen namens de brancheorganisaties en de beroepsorganisaties waarvan er één bij toerbeurt als coördinerend secretaris optreedt. De secretarissen adviseren het bestuur over te nemen besluiten die betrekking hebben op het toewijzingsproces.

Chris Nas Namens de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Kees Spitters Namens de Nederlandse ggz en de overige zorgbranches NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), Actiz, VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en Revalidatie Nederland).
Katja van Essen Namens de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).
Joost Kamoschinski Namens de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen), de NVO (Nederlandse vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen), het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

De secretarissen zorgen voor terugkoppeling en draagvlak binnen hun achterban.

Bureau


Het bureau van TOP Opleidingsplaatsen bestaat uit twee beleidsadviseurs en een bureaumedewerker.

Arda Wolterbeek Muller Beleidsadviseur
Jacqueline van Roon Beleidsadviseur
Mariska Tekelenburg Bureaumedewerker

Vragen aan TOP Opleidingsplaatsen kunt u het beste richten aan info@top-opleidingsplaatsen.nl. Daarnaast zijn wij drie ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken iedere maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer: 033-4608951.

 

Vacatures


Op dit moment zijn er geen vacatures