Portal


Vanaf het toewijzingsjaar 2019 kunnen praktijkinstellingen gebruik maken van een digitale portal om hun eigen gegevens te bekijken. Iedere praktijkinstelling wordt hierover begin 2018 geïnformeerd.