Samen opleiden


Opleiden in samenwerkingsverband wordt steeds belangrijker geacht. Niet alleen wordt door samen op te leiden een brede opleiding gegarandeerd voor de PIOG, maar het bevordert ook de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op opleiden en de samenwerking binnen de regio.
Top Opleidingsplaatsen is in het toewijzingsjaar 2018 gestart met het project proeftuinen om opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog toe te wijzen aan samenwerkingsverbanden van praktijkinstellingen. Doelstelling van de proeftuinen was om inzicht te krijgen of het wenselijk is om in de toekomst opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin instellingen/praktijken van verschillende disciplines en grootte kunnen participeren. Door samen op te leiden kunnen ook kleine instellingen en praktijken die niet aan alle eisen voldoen om zelfstandig te kunnen opleiden, opleiden in samenwerking met een praktijkinstelling die wel aan alle eisen voldoet en over de benodigde infrastructuur beschikt. Uit de evaluatie van de proeftuinen is gebleken dat de betrokken praktijkinstellingen enthousiast zijn over het ‘breed opleiden’.
Er is daarom besloten om het opleiden in samenwerkingsverband verder te stimuleren. Hoe u kunt deelnemen aan een samenwerkingsverband en welke eisen er aan een samenwerkingsverband worden gesteld, leest u in onderstaande stukken op deze pagina.

Webinar: Opleiden in samenwerkingsverband


TOP Opleidingsplaatsen heeft op 9 februari 2021 een webinar gehouden over samen opleiden. Hier vindt u de twee presentaties terug die zijn gehouden door TOP Opleidingsplaatsen en door de regiehouder van de proeftuin GGZ Oost-Brabant. Tevens treft u een lijst aan met de gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Voorwaarden, stappenplan en timeline


 

Formulieren


 

Voorbeelden bestuursovereenkomsten


 

Voorbeeld bestuursovereenkomst Consortium Psychologische Vervolgopleidingen Venray, dat eerder proeftuin was. Het consortium hanteert het detacheringsmodel met centraal werkgeverschap.

 

Symposium Opleiden in Samenwerkingsverband (5 november 2019)


Op 5 november 2019 vond het Symposium Opleiden in Samenwerkingsverband plaats. Naast vele praktijkopleiders, hoofdopleiders en P-opleiders, was een groot aantal managers in de zorg aanwezig. Daarnaast waren er diverse stakeholders zoals de opleidingsinstellingen, VWS, Nza, de beroepsverenigingen en het Opleidingsregister. De Nza, FGzPt en een aantal opleidingsinstellingen waren aanwezig met een informatiestand. Tijdens de break-out sessies hebben 4 praktijkinstellingen hun ervaringen gedeeld binnen de samenwerkingsproeftuinen. De presentaties van deze dag kunt u opvragen door een mail te sturen aan info@top-opleidingsplaatsen.nl. Overige stukken zijn te downloaden op deze pagina.