Samen opleiden


Opleiden in samenwerkingsverband wordt steeds belangrijker geacht. Niet alleen wordt door samen op te leiden een brede opleiding gegarandeerd voor de PIOG, maar het bevordert ook de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op opleiden en de samenwerking binnen de zorgketen in het algemeen.
Top Opleidingsplaatsen is in het toewijzingsjaar 2018 gestart met een proef om opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog toe te wijzen aan samenwerkingsverbanden van praktijkinstellingen. Doelstelling van de proeftuinen was om inzicht te krijgen of het wenselijk is om in de toekomst opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin instellingen/praktijken van verschillende disciplines en grootte kunnen participeren. Door samen op te leiden kunnen ook kleine instellingen en praktijken die niet aan alle eisen voldoen om zelfstandig te kunnen opleiden, opleiden in samenwerking met een praktijkinstelling die wel aan alle eisen voldoet en over de benodigde infrastructuur beschikt. Uit de evaluatie van de proeftuinen is gebleken dat de betrokken praktijkinstellingen enthousiast zijn over het ‘breed opleiden’.
Er is daarom besloten om het opleiden in samenwerkingsverband verder te stimuleren. Hoe u kunt deelnemen aan een samenwerkingsverband, welke eisen er aan een samenwerkingsverband worden gesteld, leest u in onderstaande stukken op deze pagina.

Rapportage door Common Eye, juni 2019

Voorwaarden opleiden in samenwerkingsverband 2021

Aanvraag door regiehouder voor het opleiden in samenwerkingsverband toewijzing 2021

Aanmelding door praktijkinstellingen voor opleiden in samenwerkingsverband toewijzing 2021

Verzoek om samenvoeging van het historisch opleidingsvolume bij een samenwerkingsverband. Het HOV wordt onder één praktijkinstelling gebracht die als werkgever optreedt en tevens de beschikbaarheidsbijdrage aanvraagt.

Opgave van opleidingstrajecten instroom en doorstroom.

Voorbeeld  detacheringsovereenkomst ten behoeve van de opleiding van de gz-psycholoog in het kader van een samenwerkingsverband

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst op basis van uitwisseling met gesloten beurs

Voorbeeld  van een  bestuursovereenkomst  van het Consortium Psychologische Vervolgopleidingen Venray,  dat eerder proeftuin was. Het consortium hanteert het  detacheringsmodel met centraal werkgeverschap.

 

Voorbeeld bestuursovereenkomst op basis van detacheringsmodel met centraal werkgeverschap

 

Voorbeeld bestuursovereenkomst op basis van detacheringsmodel zonder centraal werkgeverschap

 

Voorbeeld bestuursovereenkomst op basis van uitwisseling met gesloten beurs

 

Symposium Samen Opleiden (5 november 2019)


Op 5 november 2019 vond het Symposium Opleiden in Samenwerkingsverband plaats. Naast vele praktijkopleiders, hoofdopleiders en P-opleiders, was een groot aantal managers in de zorg aanwezig. Daarnaast waren er diverse stakeholders zoals de opleidingsinstellingen, VWS, Nza, de beroepsverenigingen en het Opleidingsregister. De Nza, FGzPt en een aantal opleidingsinstellingen waren aanwezig met een informatiestand. Tijdens de break-out sessies hebben 4 praktijkinstellingen hun ervaringen gedeeld binnen de samenwerkingsproeftuinen. De presentaties van deze dag kunt u opvragen door een mail te sturen aan toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl. Overige stukken zijn te downloaden op deze pagina.

PDF beschikbaar

 modelbeschrijving en uitwerking kosten -opbrengsten detachering zonder centraal werkgeverschap

modelbeschrijving en uitwerking kosten -opbrengsten  (uitwisseling met gesloten beurs)

modelbeschrijving en uitwerking kosten -opbrengsten  (uitwisseling met gesloten beurs )

modelbeschrijving en uitwerking kosten -opbrengsten (centraal werkgeverschap met detachering)