Symposium opleiden in samenwerking op 5 november a.s.

Top Opleidingsplaatsen  organiseert op 5 november a.s. haar eerste Symposium met als centrale thema 'Opleiden in Samenwerkingsverband'! 

 

 

TOP Opleidingsplaatsen is twee jaar geleden gestart met een proef om opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog toe te wijzen aan samenwerkingsverbanden van praktijkinstellingen. Doelstelling van de proeftuinen was om inzicht te krijgen of het wenselijk is om in de toekomst opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin instellingen/praktijken van verschillende disciplines en grootte kunnen participeren en welke eisen aan samenwerkingsverbanden gesteld moeten worden en hoe deze het beste vorm gegeven kunnen worden. Hierdoor kunnen kleine  instellingen en praktijken die niet aan alle eisen voldoen om zelfstandig te kunnen opleiden, opleiden in samenwerking met een praktijkinstelling die wel aan alle eisen voldoet en over de benodigde infrastructuur beschikt.

Uit de evaluatie van de proeftuinen blijkt dat de betrokken praktijkinstellingen enthousiast zijn over het ‘breed opleiden’. Door de proeftuinen zijn drie samenwerkingsvormen beproefd,  die alle drie geschikt zijn voor verdere uitbreiding. Tijdens het symposium wordt de uitbreiding van het opleiden in een samenwerkingsverband met elkaar besproken en gaan deelnemers met 1 van de voorbeeldcasussen (proeftuinen) aan de slag tijdens een break-out sessie

  Aanmelden kan tot uiterlijk 3 oktober a.s.

Gerelateerde berichten