Werkwijze


Op verzoek van het ministerie van VWS stelt TOP Opleidingsplaatsen ieder jaar een toewijzingsvoorstel van subsidiabele opleidingsplaatsen op voor de medische vervolgopleidingen  gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en voor de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz (3-jarige opleiding).
Dit gebeurt volgens een transparant en toetsbaar proces. De regels voor het proces zijn vastgelegd in een toewijzingsprotocol dat jaarlijks wordt vastgesteld in overleg met VWS en getoetst aan het door VWS opgestelde spelregeldocument.

TOP Opleidingsplaatsen stelt het toewijzingsvoorstel op voor het ministerie van VWS en bepaalt niet de uiteindelijke verdeling van de subsidiabele opleidingsplaatsen, noch is zij verantwoordelijk voor het toekennen van de beschikbaarheidbijdrage en de administratieve en financiële afhandeling ervan. Aan het toewijzingsvoorstel kunnen geen rechten voor de toekenning van een beschikbaarheidbijdrage worden ontleend.

Video aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage


TOP Opleidingsplaatsen krijgt met enige regelmaat vragen over de aanvraagprocedure beschikbaarheidbijdrage in de ggz. Dit geldt ook voor de andere partijen die een rol in deze procedure spelen. Daarom heeft TOP Opleidingsplaatsen samen met de NZa, de FGzPt en ZiNL een video gemaakt waarin de stappen van deze procedure aan bod komen. Op de informatiekaart is te zien wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. Hopelijk wordt het proces voor u als opleider in de ggz een stuk inzichtelijker na het bekijken van de video en de informatiekaart!

Toewijzen 2025


Op 20 december 2023 organiseerde TOP Opleidingsplaatsen een informatiesessie over het toewijzingsprotocol 2025 via zoom. Klik op opname om de sessie terug te zien. De besproken punten vindt u in de PowerPoint presentatie.

Toewijzen 2024