UPDATE TOEWIJZINGSPROCES 2016; VRIJDAG 8 MEI 2015

CONCEPT TOEWIJZING OPLEIDING VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST VERZONDEN

Komende maandag, 11 mei, worden de concept toewijzingen voor de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ verzonden naar de praktijkopleidingsinstellingen. Voor deze opleiding zijn 87 plaatsen te beschikken. Via de opleidingsinstelling GGZ-VS zijn 86 aanvragen binnengekomen zodat alle aanvragen in concept worden gehonoreerd.

REMINDER ZIENSWIJZE

Wanneer u het niet eens bent met het concept toewijzingsvoorstel dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan door middel van het indienen van een zgn. zienswijze. In onderstaande tabel ziet u staan tot wanneer u een zienswijze in kan dienen.

Opleiding Uiterste datum van indienen zienswijze
GZ-psycholoog Vrijdag 15 mei voor 17.00 uur
Klinisch psycholoog Vrijdag 15 mei voor 17.00 uur
Klinisch neuropsycholoog Vrijdag 15 mei voor 17.00 uur
Psychotherapeut Vrijdag 15 mei voor 17.00 uur
Verpleegkundig specialist GGZ Vrijdag 22 mei voor 17.00 uur

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard ook eerst bellen of mailen met de projectmedewerkers …

 

INTREKKEN OPLEIDINGSPLAATSEN

Wanneer u besluit toch geen opleideling voor een bepaalde opleiding in 2016 van start te laten gaan en u heeft wel een concept toewijzingsvoorstel gekregen dan hoort TOP-opleidingsplaatsen graag van u dat u de opleidingsplaats intrekt. Wij kunnen dan de vrijgekomen plaats toewijzen aan een andere instelling zodat de volledig gebruik gemaakt kan  worden van de subsidieregeling.

Opleiding Uiterste datum intrekken
GZ, KP, KNP en PT Vrijdag 15 mei
GGZ-VS Vrijdag 22 mei

Gerelateerde berichten