Links

de Nederlandse GGZ Brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
LVvP Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
V&VN Vereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden Nederland
NVO Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
NVP Nederlandse vereniging voor Psychotherapie
NVGZP Nederlandse vereniging van GZ-psychologen
VGN Vereniging gehandicaptenzorg Nederland
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NFU Nederlandse Federatie van Universitair medische centra
Actiz Organisatie van zorgondernemers in de verpleeghuis- en thuiszorg
FGzPt Federatie van gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
Capaciteitsorgaan Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport