NZa beleidsregel (medische) vervolgopleidingen 2024


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een herziene versie van de beleidsregel (medische) vervolgopleidingen (BB MVO) 2024 gepubliceerd. De BB MVO is te vinden op het documentenplatform van de NZa.

Bij de beleidsregel zijn twee bijlagen gepubliceerd:

- Een brief die de wijzigingen in de beleidsregel toelicht.
- Een overzicht met de vergoedingsbedragen die de NZa hanteert bij de verlening 2024.

Formulieren


 

Veldpartijenbijeenkomst


Op 11 oktober 2023 organiseerde TOP Opleidingsplaatsen haar jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst is teruggekeken op de toewijzing 2024 en zijn aandachtspunten besproken voor de toewijzing 2025 met als hoofdthema de toewijzingscriteria.
Lees het verslag

Op 12 oktober 2022 heeft TOP Opleidingsplaatsen haar jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst gehouden in Amersfoort. Naast een terugblik op de toewijzing voor 2023 is in ruime mate aandacht besteed aan nieuwe toewijzingscriteria die in de zomer van 2022 zijn uitgewerkt.
Lees het verslag

 

Nieuwsberichten