NZa beleidsregel (medische) vervolgopleidingen 2023


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een herziene versie van de beleidsregel (medische) vervolgopleidingen (BB MVO) 2023 gepubliceerd. De BB MVO is te vinden op het documentenplatform van de NZa.

De beleidsregel moest gewijzigd worden omdat in bijlage 1 vergoedingsbedragen stonden opgenomen die wijzigden vanwege het aanpassen van indexen, op verzoek van VWS. Het Ministerie van VWS heeft de NZa verzocht om de herziene voorlopige prijsindexcijfers voor 2023, en de herziene definitieve prijsindex materiële kosten 2022 te verwerken in de vergoedingsbedragen. Meer informatie over het aanpassen van de indexen treft u op de website van de NZa.

Formulieren


Nieuwsberichten