Formulieren


Nieuwe NZa beleidsregel (medische) vervolgopleidingen 2021


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een nieuwe beleidsregel (medische) vervolgopleidingen (BB MVO) gepubliceerd. De beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2021 en gaat in op 1 januari 2021. De belangrijkste wijziging die betrekking heeft op de beschikbaarheidbijdrage voor de psychologische vervolgopleidingen is dat er een versoepeling is opgenomen voor het indienen van de aanvraag tot verlening van de beschikbaarheidbijdrage voor 2021.

Voorheen dienden opleidende zorgaanbieders vóór 1 oktober van jaar t het aanvraagformulier voor de verlening van jaar t+1 in te dienen bij de NZa. Aanvragen die na deze datum werden ingediend, werden niet in behandeling genomen. In de nieuwe beleidsregel is opgenomen dat aanvragen die zijn ingediend tussen 1 oktober en 31 december van jaar t nu wel in behandeling worden genomen. De consequentie van het later indienen van de aanvraag van is dat een opleidende zorgaanbieder dan niet voor bevoorschotting van de beschikbaarheidbijdrage in aanmerking komt. Het is dus nog steeds van belang dat de aanvraag tijdig wordt ingediend bij de NZa. Aanvragen die na 31 december worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De nieuwe BB MVO is te vinden op de het documentenplatform van de NZa Link
(tekst: FGzPt)

Archief


Nieuwsberichten