Nieuwsbericht 2 maart 2018


Aanpak proeftuinen voor opleiden in een samenwerkingsverband

In de nieuwsbrief van 26 januari heeft TOP Opleidingsplaatsen aangegeven dat zij wil gaan werken met een aantal proeftuinen voor het opleiden in een samenwerkingsverband. Zes samenwerkingsverbanden  hebben zich aangemeld als proeftuin. Elke proeftuin heeft een grote instelling als trekker. De stuurgroep waarin veldpartijen, de opleidingsinstellingen en VWS zijn vertegenwoordigd, heeft geadviseerd alle samenwerkingsverbanden die zich hebben aangemeld te accepteren als proeftuin. Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen heeft dit advies overgenomen.

Doel van de proeftuinen is om inzicht te krijgen hoe TOP Opleidingsplaatsen in de toekomst opleidingsplaatsen kan toewijzen aan regionale samenwerkingsverbanden die over een passende infrastructuur beschikken om de gz-psycholoog op te leiden als generalist en waarbij ook kleine instellingen/praktijken of instellingen uit kwetsbare sectoren kunnen aansluiten.

De instellingen/praktijken die deelnemen aan een proeftuin ontvangen hiervoor een beperkt aantal bonusplaatsen. In de notitie ‘Aanpak proeftuinen voor opleiden in een samenwerkingsverband’ kunt u lezen aan welke voorwaarden de proeftuinen voldoen om in aanmerking te komen voor de bonus plaatsen.  U vindt de notitie op de homepage van TOP Opleidingsplaatsen.

Toewijzingsprotocol 2019

 

TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept toewijzingsprotocol voor beschikbaarheidbijdragen voor de opleiding tot gezondheidspsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz voor het toewijzingsjaar 2019 opgesteld en op de website geplaatst. Verder vindt u op de website het Spelregeldocument en de brief van VWS met de instroomaantallen voor de GGZ opleidingen 2019. Het concept toewijzingsprotocol is tegelijkertijd ter toetsing voorgelegd aan VWS.

 

De belangrijkste wijzigingen in het toewijzingsprotocol zijn:

De twee protocollen zijn samengevoegd. Vorig jaar gold er een apart protocol voor de opleiding gz-psycholoog en een apart protocol voor de overige opleidingen.

  • Er is een stroomschema toegevoegd om het proces inzichtelijk te maken.
  • De systematiek voor het bepalen van het aantal subsidiabele plaatsen voor nieuw erkende instellingen is gewijzigd. In de toekomst is 1% van het       totaalaantal  gereserveerd voor nieuw erkende instellingen. Er wordt maximaal 1 plaats toegekend aan een nieuw erkende praktijkopleidingsinstelling. Onder voorwaarde dat er jaarlijks een aanvraag wordt ingediend voor een nieuwe opleideling zal deze plaats voor 4 jaar zijn gegarandeerd zodat nieuw erkende instellingen de gelegenheid krijgen om het opleiden te kunnen continueren (en zo een historisch opleidingsvolume op te bouwen).
  • Wanneer voor een opleiding niet alle beschikbare plaatsen worden ingevuld door de erkende praktijkopleidingsinstellingen, zijn deze plaatsen beschikbaar voor nieuw erkende instellingen. Ook wanneer daarmee het volume voor nieuw erkende instellingen boven de 1% van het totaal uitkomt.
  • Een beperkt deel van de plaatsen die niet worden ingevuld door vrijgevestigde praktijken worden bestemd als bonusplaatsen voor proeftuinen. Zie hiervoor het vorige item bovenaan deze nieuwsbrief.
  • De tijdsplanning is aangepast.

Bereikbaarheid

TOP opleidingsplaatsen is vier ochtenden per week beschikbaar voor het telefonisch spreekuur. U kunt ons bereiken van dinsdagochtend t/m vrijdagochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer: 033-460 8951. Per mail zijn wij iedere werkdag bereikbaar via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl

Gerelateerde berichten