Samen Opleiden


Opleiden in samenwerkingsverband wordt steeds belangrijker geacht. Niet alleen wordt door samen op te leiden een brede opleiding gegarandeerd voor de PIOG, maar het bevordert ook de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op opleiden en de samenwerking binnen de zorgketen in het algemeen.
Top Opleidingsplaatsen is in het toewijzingsjaar 2018 gestart met een proef om opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog toe te wijzen aan samenwerkingsverbanden van praktijkinstellingen. Doelstelling van de proeftuinen was om inzicht te krijgen of het wenselijk is om in de toekomst opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin instellingen/praktijken van verschillende disciplines en grootte kunnen participeren. Door samen op te leiden kunnen ook kleine instellingen en praktijken die niet aan alle eisen voldoen om zelfstandig te kunnen opleiden, opleiden in samenwerking met een praktijkinstelling die wel aan alle eisen voldoet en over de benodigde infrastructuur beschikt. Uit de evaluatie van de proeftuinen is gebleken dat de betrokken praktijkinstellingen enthousiast zijn over het ‘breed opleiden’.
Er is daarom besloten om het opleiden in samenwerkingsverband verder te stimuleren. Hoe u kunt deelnemen aan een samenwerkingsverband, welke eisen er aan een samenwerkingsverband worden gesteld, leest u in binnenkort in stukken op deze pagina.

Binnenkort beschikbaar

PDF beschikbaar

Binnenkort beschikbaar

Binnenkort beschikbaar

Binnenkort beschikbaar

Binnenkort beschikbaar

Binnenkort beschikbaar

Binnenkort beschikbaar