Samen Opleiden


Opleiden in samenwerkingsverband wordt steeds belangrijker geacht. Niet alleen wordt door samen op te leiden een brede opleiding gegarandeerd voor de PIOG, maar het bevordert ook de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op opleiden en de samenwerking binnen de zorgketen in het algemeen.
Top Opleidingsplaatsen is in het toewijzingsjaar 2018 gestart met een proef om opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog toe te wijzen aan samenwerkingsverbanden van praktijkinstellingen. Doelstelling van de proeftuinen was om inzicht te krijgen of het wenselijk is om in de toekomst opleidingsplaatsen toe te wijzen aan regionale samenwerkingsverbanden waarin instellingen/praktijken van verschillende disciplines en grootte kunnen participeren. Door samen op te leiden kunnen ook kleine instellingen en praktijken die niet aan alle eisen voldoen om zelfstandig te kunnen opleiden, opleiden in samenwerking met een praktijkinstelling die wel aan alle eisen voldoet en over de benodigde infrastructuur beschikt. Uit de evaluatie van de proeftuinen is gebleken dat de betrokken praktijkinstellingen enthousiast zijn over het ‘breed opleiden’.
Er is daarom besloten om het opleiden in samenwerkingsverband verder te stimuleren. Hoe u kunt deelnemen aan een samenwerkingsverband, welke eisen er aan een samenwerkingsverband worden gesteld, leest u in binnenkort in stukken op deze pagina.

PDF beschikbaar

Voorwaarden opleiden in samenwerkingsverband 2021

Aanvraag-door-regiehouder-voor-het-opleiden-in-samenwerkingsverband-toewijzing-2021

Aanmelding-door-praktijkinstellingen-voor-opleiden-in-samenwerkingsverband-toewijzing-2021

Symposium Samen Opleiden (5 november 2019)


Op 5 november 2019 vond het Symposium Opleiden in Samenwerkingsverband plaats. Naast vele praktijkopleiders, hoofdopleiders en P-opleiders, was een groot aantal managers in de zorg aanwezig. Daarnaast waren er diverse stakeholders zoals de opleidingsinstellingen, VWS, Nza, de beroepsverenigingen en het Opleidingsregister. De Nza, FGzPt en een aantal opleidingsinstellingen waren aanwezig met een informatiestand. Tijdens de break-out sessies hebben 4 praktijkinstellingen hun ervaringen gedeeld binnen de samenwerkingsproeftuinen. De presentaties van deze dag kunt u opvragen door een mail te sturen aan toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl. Overige stukken zijn te downloaden op deze pagina.

PDF beschikbaar

modelbeschrijving en uitwerking kosten -opbrengsten casus 1 (uitwisseling met gesloten beurs)

modelbeschrijving en uitwerking kosten -opbrengsten casus 2 (centraal werkgeverschap)

modelbeschrijving en uitwerking kosten -opbrengsten casus 3 (uitwisseling met gesloten beurs)